Izstāde “Divas Balles” Rīgas centrālajā bibliotēkas izstāžu zālē, 2017.g.decembris